Jak bylo u Mydlidědka

Vydáno: 4. 11. 2022

MYDLIDĚDEK…

Co to je? Kdo to je? Ptáte se, když uslyšíte ten úsměvný název? Je to malá zavedená firma v Lažánkách na Blanensku, která se zabývá ruční výrobou mýdel, svíček a chovem včel a už zdálky voní květinovými esencemi, bylinkami, medem a včelím voskem.

A právě sem jsme v jednom říjnovém dni zamířili se staršími dětmi z naší bílovické školky. Naše návštěva byla plná aktivit a ani chvilku jsme neměli čas se nudit.

Po skupinkách jsme si vyrobili mýdlo, do kterého jsme přidali vybranou voňavou esenci a bylinky, prohlédli jsme si svíčkařskou dílnu, kde se vyrábí svíčky lité do forem, stočili si vlastní svíčku z voskové mezistěny a poslechli si povídání o včelkách. Prohlédli jsme si úl a jeho součásti a dozvěděli se spoustu zajímavostí o životě včel - jak mají rozdělenou práci, jak se která nazývá, co sbírají, kde se vlastně bere vosk, jak tvoří med. A taky jsme si na včely dělnice zahráli – dělali jsme pyl mačkáním krepového papíru a skládáním na kytky, pak jsme vytvářeli mezistěny z ruliček papíru, vkládali jsme tam malinké včeličky velkou dřevěnou pinzetou a nakonec jsme si včelku zkusili dokreslit. Kdo by řekl, kolik ta má práce.

A pak už nás čekala jen cesta autobusem zpět do Bílovic. Výlet se vydařil a na připomínku nám zůstalo voňavé mýdlo a svíčka.

Tento výlet pro děti a pedagogy jsme financovali z projektu EU - Šablony III. pro MŠ Bílovice nad Svitavou, který budeme ukončovat k 31. 12. 2022.

Naše MŠ znovu zažádala o poskytnutí dotace z Operačního programu Jan Ámos Komenský, který naváže na předchozí tři úspěšně realizované projekty v programovém období 2014 – 2020 z OP VVV a opět poskytne finanční prostředky na zkvalitnění výuky v MŠ a podpoří inkluzivní vzdělání a profesní růst pedagogů.

Za MŠ zapsala Eva Dvořáková