Ceník

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na potraviny.

Finanční normativ pro jednotlivé kategorie od 1.9.2019

Děti 3-6 let

  • přesnídávka 9,- Kč +1,- Kč pitný režim = 10,- Kč
  • oběd 25,- Kč+2,- Kč pitný režim = 27,- Kč
  • svačina 9,- Kč +1,- Kč pitný režim= 10,- Kč

Děti 7-10 let

  • přesnídávka 12,-Kč +1,- Kč pitný režim= 13,- Kč
  • oběd 31,- Kč +2,- Kč pitný režim= 33,- Kč
  • svačina 10,- Kč +1,- Kč pitný režim= 11,- Kč

Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku.

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Bílovice nad Svitavou je stanovena k 1.9.2019 pro období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 na plánovaný počet přijatých dětí 140 částkou 448,- Kč. Tuto úplatu nehradí rodiče předškoláka (t.j. v daném školním roce dovrší dítě 6-ti let) a nově od 1.9. 2017 nehradí ani rodiče dětí s odloženou školní docházkou.

Úplatu za stravné a předškolní vzdělávání uhradí plátce buď bankovním převodem nebo v hotovosti pověřenému pracovníkovi ( tj. vedoucí šk. jídelny)

Denní odhlášky nebo přihlášky ke stravování je možné provádět přes internetový systém přiděleným kódem (čipem), nebo  telefonicky ( t.545227218) a nebo osobně v MŠ zápisem do sešitu u Jídelníčku na hale MŠ. Do e-mailové pošty prosíme nepište, v záplavě e-mailů není možné toto včas zaznamenat. Děkujeme

Odhlášení ranní přesnídávky a oběda je možné den předem do 12,00h., odpolední svačinu v ten den do 9,00h., pondělní stravné Vám bude odhlášeno po telefonické domluvě nejpozději do 8,00h. pondělního rána. Jinak Vám stravné propadá a navařená strava je nabídnuta dětem přítomným v MŠ.

Vzhledem ke koronavirové situaci, kdy je zvlášť kladen důraz na zajištění odpovídajících hygienických podmínek a věnujeme zvýšenou pozornost dezinfekci všech prostor v MŠ a zvláště pak zde ve školní kuchyni, není možné vnášení cizích nádob a předmětů. Proto v této situaci nebudeme vydávat neodhlášené obědy ( tzv.první den neplánované nepřítomnosti), tak jak jste byli zvyklí. 

Plátce vyplní při nástupu dítěte do MŠ Prohlášení o úhradě a v něm zvolenou variantu. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud si nedohodne zákonný zástupce jiný termín.