Informace pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2020-2021 - OSOBNÍ KÓD

Vydáno: 18. 5. 2020

Vážení rodiče,

do Vaší mailové schránky byla 15.5.2020 zaslána níže psaná příloha s osobním kódem dítěte.

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali zprávy i popřípadě spam. Pokud někomu z Vás osobní kód nepřišel, zašlete na mail MŠ informaci a kód Vám zašleme. Omlouváme se za způsobené problémy.

Text - Příloha, zaslaná 15.5.2020 zákonnému zástupci dítěte k žádosti o přijetí do MŠ na školní rok 2020-21:

Vážení rodiče,

Vaši Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsme přijali a zaevidovali do Správního řízení.

Zasíláme Vám osobní kód Vašeho dítěte, podle kterého zjistíte, zda bylo Vaše dítě přijato.

Výsledky kladného přijímacího řízení budou vyvěšeny pod osobními kódy jednotlivých dětí od 28.5.2020 do 12.6.2020 na webových stránkách MŠ a na vývěsce u hlavního vchodu do budovy MŠ. Rodičům dětí, které budou přijaty, bude vystaveno rozhodnutí o přijetí, které dostanou k podpisu před nástupem do MŠ poslední týden v měsíci srpnu 2020.

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě nastoupí do jiné MŠ, informujte prosím neprodleně ředitelku MŠ Bílovice nad Svitavou, aby mohla volné místo nabídnout dalším zájemcům.

Jestliže některé děti nebudou přijaty z důvodu naplnění kapacity MŠ, jejich osobní kód v tabulce na vývěsce nenajdete. Paní ředitelka Vás bude osobně telefonicky 28. – 29.5.2020 kontaktovat a společně se domluvíte na dalším postupu. Bude Vám vystaveno rozhodnutí o nepřijetí do MŠ. I nadále Vás budeme vést jako zájemce o přijetí do naší MŠ na školní rok 2020-2021.