Informace o obnovení provozu MŠ od pondělí 18.5.2020, od 7,00 hod.

Vydáno: 6. 5. 2020

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 – 2020

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od pondělí 18.5.2020 obnovujeme v omezeném režimu docházku dětí do šesti celodenních tříd. Chceme pomoci především zaměstnaným rodičům, kteří potřebují zaopatřit svoje děti. Docházka dětí je dobrovolná. Paní učitelky již předběžně zjišťovaly zájem o docházku do naší mateřské školy.

Otevření budovy mateřské školy bude z provozních důvodů po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření posunuté vždy ráno od 7.00 hodin a ukončení provozu odpoledne bude vždy do 16.00 hodin. Tyto malé změny provádíme proto, abychom ráno i odpoledne neslučovaly děti ze všech tříd dohromady. Kluci i holčičky budou po celý den ve svých třídách i na školní zahradě se stejnými paními učitelkami.

V příloze těchto informací si prosím pečlivě prostudujte na našich webových stránkách PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTĚ V OMEZENÉM PROVOZU, které byly zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. V zájmu zdraví dětí i dospělých je budeme všichni po dobu nutných epidemiologických opatření dodržovat. Jsme si však vědomi i toho, že podmínky průběhu docházky dětí se mohou dále vyvíjet a my je budeme muset změnit.

Při prvním vstupu po otevření mateřské školy bude Vaší povinnosti vyplnit ve třídě, kam dochází Vaše dítě ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Pokud zákonný zástupce dítěte tento dokument nepodepíše, bohužel nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Toto čestné prohlášení je rovněž zde v příloze, můžete jej přinést již vyplněné nebo Vám jej předloží k podpisu zde v MŠ paní učitelka.

Je zakázáno vnášet osobní hračky do MŠ!

Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček s rouškou, na které bude napsáno jméno a příjmení dítěte. Je to pro případ podezření na možnou nákazu, jinak nebude dítě do MŠ přijato.

Každé dítě si bude denně nosit svoji označenou lahev s vodou (např. zdravou láhev na kolo, pet-lahev..) při pobytu dětí na školní zahradě. Toto je nutné z důvodu zákazu používání společného pítka na zahradě.

Po zvážení všech těchto opatření, prosíme, nahlaste svoji docházku telefonicky do čtvrtka 14.5. do 12h. a nebo Vám je již k dispozici objednávkový stravovací systém Jídeníček- iCanteen na našich webových stránkách.

Dále připravujeme pro děti v mateřské škole omezený prázdninový provoz v červenci a srpnu 2020. Žádáme Vás, abyste do 20.5.2020 nahlásili paním učitelkám ve Vaší třídě potřebné informace.

Všechny původně plánované společné akce jsou do konce tohoto školního roku zrušeny.

Za dobu uzavření MŠ ( 17.3.-17.5.2020- tj. 2 měsíce - měsíc březen je jíž účetně uzavřen, tedy za duben a květen) budou všichni rodiče osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání.

Jiřina Šubrtová

ředitelka MŠ